DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) mag vanaf maandag de inkoopvoordelen van apothekers afromen. Dat oordeel heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) vrijdag bepaald. Het college wees daarmee het verzoek van apothekers af om deze tariefmaatregel te schorsen.

Hoogervorst wil dat apothekers vanaf maandag een deel van de bonus die zij krijgen bij de inkoop van medicijnen, aan de zorgverzekeraars terugbetalen. Dat deel varieert van 8 tot 40 procent, afhankelijk van de vraag of er nog een patent op het medicijn rust.

De minister rekent erop dat dit in 2004 een besparing van 432 miljoen euro oplevert. In 2005 loopt dat bedrag op tot 495 miljoen. Dit jaar bespaart Hoogervorst door de maatregel nog 115 miljoen.

Transparant systeem

De KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, heeft onmiddellijk een bodemprocedure aangespannen. Door de uitspraak van het college wordt een gammel huis nog eens van een nieuw verfje voorzien, aldus KNMP-voorzitter M. Favié. "Er zou een transparant nieuw systeem moeten worden ontwikkeld."

De door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) opgestelde maatregel omvat een wettelijke verlaging van de prijs die de apotheker voor geneesmiddelen bij de zorgverzekeraars en de verzekerden in rekening brengt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zogeheten single source en multi source-geneesmiddelen.

Apotheker

De apotheker mag straks maximaal 92 procent van de officiële inkoopprijs van single source-geneesmiddelen (met patent) in rekening brengen. De rekening voor de multi source-middelen mag straks niet meer bedragen dan 60 procent van de prijs van het oorspronkelijke product.

Vier maanden geleden schorste de rechter wel de toen voorgenomen tariefmaatregel. Volgens de rechter is de maatregel inmiddels voldoende aangepast. Een vangnet moet een eventuele noodsituatie van apothekers voorkomen. De rechter heeft overigens wel twijfels over de werkzaamheid van dat vangnet.

Geneesmiddelen

De voorzieningrechter in Den Haag wees vrijdag de eisen van drie farmaceutische bedrijven af. Bayer, Astra Zeneca en Sanofi Synthelabo wilden via de rechter een andere indeling van bepaalde geneesmiddelen afdwingen.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland is ingenomen met de uitspraak van het college. "Op korte termijn kunnen de besparingen nu gerealiseerd worden. Dat werd hoog tijd, want iedere maand uitstel van de maatregel kostte de zorgverzekeraars 40 miljoen euro per maand" , aldus algemeen directeur M. Bontje.

Volgens de apothekers blijven de prijzen van geneesmiddelen hoog en worden apothekers gedwongen inkoopkortingen te bedingen bij medicijnenfabrikanten. Ze geven die vervolgens door aan de zorgverzekeraars. De KNMP blijft erbij dat deze vorm van besparing omslachtig, ondoorzichtig en onwenselijk is. De apothekers zullen het besluit van de rechter echter wel uitvoeren.