GRONINGEN - Het aantal studenten dat later voor de klas wil staan groeit. Dat blijkt uit de laatste telling van inschrijvingen bij lerarenopleidingen en pabo's voor het studiejaar 2003/2004. Dat heeft de Informatie Beheer Groep (IBG) uit Groningen vrijdag laten weten.

Uit de telling van vorige week blijkt dat dit jaar 10.104 studenten aan de opleiding tot docent op een basisschool beginnen. Vorig jaar waren dat er 8.724. Op de lerarenopleidingen stromen volgende week 4.184 nieuwe leerkrachten in spe binnen, tegen 3.596 vorig jaar. Overigens kunnen het er nog meer worden, want mensen kunnen zich nog steeds voor dit studiejaar inschrijven.

Lerarentekort

De nieuwe instroom is nog niet voldoende om het lerarentekort op te lossen. Er is sprake van vergrijzing in het onderwijs en er komt de komende jaren een grote stroom leerlingen binnen.

Als er geen nieuwe maatregelen worden genomen zal het lerarentekort in het basis- en het voortgezet onderwijs naar verwachting oplopen tot 10.400 in 2007. Maar minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft een investeringsplan dat het lerarentekort in vier jaar moet terugdringen tot 2200. Hoe dat eruit ziet, zal ze op prinsjesdag vertellen.