BONN - De onderhandelingen over een nieuwe klimaatverdrag kunnen echt gaan beginnen.

Maandag ligt in Bonn voor het eerst een tekst op tafel waarover de afgevaardigden van bijna tweehonderd landen het eens moeten worden voor de klimaattop in december in Kopenhagen.

In twaalf dagen tijd moeten in Bonn flinke vorderingen gemaakt worden. Uiteindelijk moeten afspraken gemaakt worden over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, die de opwarming van de aarde veroorzaken.

Dat is een moeilijke opgave, aangezien alle landen anders over de oplossing denken.

Yvo de Boer, hoofd van het VN-milieubureau UNFCCC, hoopt dat de ontwerptekst een goede basis zal blijken voor verdere onderhandelingen.

Technologie

De opkomende economieën, zoals China en India, willen dat de rijke landen betalen voor de technologie die zij nodig hebben om minder broeikasgassen uit te stoten.

Europa wil meer beperkingen dan de VS. De arme landen eisen bescherming tegen de schadelijke effecten van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel of droogte.

Op de klimaattop in Kopenhagen moet de opvolger van het Kyoto-verdrag tot stand komen. Dat loopt in 2012 af.

Oproep

De nationale academieën der wetenschappen van zeventig landen publiceerden maandag een oproep aan de conferentiegangers. Daarin vragen zij om meer aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen.

Die kunnen verzuren doordat er meer kooldioxide in de lucht zit dat door het zeewater wordt opgenomen. Dat is een risico voor het leven in de zee. Het zeewater raakt chemisch uit balans.