DEN HAAG - Reizigers zijn tevredener over de veiligheid in het openbaar vervoer dan een jaar geleden. Ze geven een 7,9 voor de sociale veiligheid, net iets meer dan de 7,8 in 2008. Het personeel in het openbaar vervoer was vaker de dupe van incidenten.

Dat blijkt uit de zaterdag gepresenteerde Reizigersmonitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer en de Personeelsmonitor sociale veiligheid stads- en streekvervoer. In het streekvervoer voelen passagiers zich het veiligst, zo blijkt uit het rapportcijfer 8 dat is toegekend.

Werknemers in het openbaar vervoer blijken minder tevreden. In het stads- en streekvervoer geeft personeel gemiddeld een 6,3, net als in 2008.

In de vier grote steden daarentegen voelen de werknemers in het ov zich beter, want daar steeg het cijfer van 6,2 naar 6,5.

Incidenten

Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) is blij dat de reizigers tevreden zijn. Maar: ''We zien helaas wel dat het personeel met meer incidenten te maken krijgt. Dat kunnen we niet tolereren. Chauffeurs en controleurs moeten gewoon hun werk kunnen doen.''

Volgens de gegevens kregen in de grote steden relatief meer medewerkers te maken met incidenten. ''Maar het verschil wordt kleiner.'' In 2008 steeg het aantal mishandelingen, bedreigingen en ook diefstallen met 1 procent tot 41 procent.

Personeel kreeg het meest te maken met bedreiging. Het aantal passagiers dat getuige was van incidenten bleef gelijk (23 procent). Verder daalde het aantal reizigers dat werd lastiggevallen (van 8,1 naar 7,7 procent).

Spoorwegen

De reizigers van de Nederlandse Spoorwegen zijn zich blijkens het onderzoek iets veiliger gaan voelen. In 2008 gaf 87 procent een rapportcijfer 7 of hoger. In 2007 was dit 85 procent. Het aantal mensen dat werd lastiggevallen, daalde van 16 naar 14 procent.

Na verscheidene incidenten, onder meer in Gouda, wordt geprobeerd de samenwerking tussen de verschillende ov-bedrijven en politie en justitie te verbeteren.

Bovendien werkt de ingestelde werkgroep veiligheid openbaar vervoer aan voorstellen om de veiligheid in het openbaar vervoer, waaronder ook de trein, verder te verbeteren. Directe aanleiding daarvoor was onder meer de molestatie van twee NS-medewerkers op het station Almere-Centrum.

Voor de zomer zal de werkgroep rapporteren aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat. Een van de mogelijke maatregelen is om alle schade te verhalen op plegers van geweld en agressie.