BRUSSEL - De uitstoot van broeikasgas CO2 in de Europese Unie is in 2007 voor het derde opeenvolgende jaar gedaald.

Ondanks de bloeiende economie zorgde Nederland voor 0,5 procent minder emissie van broeikasgas dan het voorgaande jaar. Voor de hele EU is dat 1,6 procent.

Het gas CO2 ontstaat uit brandstof van bijvoorbeeld auto's en verwarmingsketels. ''De CO2-daling in 2007 kwam deels door het warme weer in enkele EU-landen'', verklaarde EU-commissaris Stavros Dimas (Milieu) vrijdag.

''Maar de dalende trend in drie jaar tijd geeft aan dat de nationale en Europese maatregelen beginnen te werken.''

Kyoto

De EU-commissaris vertrouwt er op dat de EU-landen hun doelen halen uit het zogeheten Kyoto-protocol.

Nederland heeft daarvoor afgesproken 6 procent minder broeikasgas uit te stoten in 2012. Inmiddels is dat 2,6 procent.

Europese Unie

Wel blijft Nederland achter bij het gemiddelde van West-Europese landen en de hele Europese Unie. Daar is de uitstoot al 5 en 12,5 procent lager dan in het basisjaar, meestal 1990.

De cijfers over 2007 zijn de meest recente definitieve gegevens. De eerste informatie over 2008 toont dat de dalende trend zich ook in 2008 heeft voortgezet.