UTRECHT - De tweede correctie van het eindexamen vraagt te veel uren van leraren, waardoor zij tijdens weekeinden, feestdagen en avonduren moeten doorwerken. Het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO) en de Algemene Onderwijsbond (Aob) laten dat donderdag weten.

Sinds dit jaar moeten leraren ook de tweede correctie volledig nakijken. Voorgaande jaren gebeurde dit steekproefsgewijs.

''Het correctiewerk is gekkenwerk geworden'', aldus René van de Kraats, voorzitter van de VVVO.

Volgens het platform van vakverenigingen bedroeg de gemiddelde correctietijd per leerling 45 tot zestig minuten toen de tweede correctie nog steekproefsgewijs plaatshad. De zogeheten integrale tweede correctie zorgt volgens de VVVO voor een verdubbeling van de correctietijd.

Vergoeding

Een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (Aob) spreekt van een 'onrealistische situatie' waarin te weinig tijd beschikbaar is voor zoveel werk. Daarnaast is de vergoeding voor het werk te weinig.

''In het verleden stond er nog een redelijke vergoeding tegenover. In de afgelopen jaren is deze steeds meer uitgekleed'', aldus de woordvoerder.

Volgens de Aob is het plan van een integrale tweede correctie 'prima, maar dan moet er wel genoeg tijd voor zijn'.