DEN HAAG - Coalitiepartijen CDA en PvdA zijn zeer bezorgd over de verloedering van de openbare ruimte en ernstige overlast. Bij de aanpak ervan ligt het kabinet ook naar eigen zeggen niet op koers.

De fractievoorzitters Pieter van Geel (CDA) en Mariëtte Hamer (PvdA) bepleitten donderdag tijdens het jaarlijkse verantwoordingsdebat dat het kabinet extra aan de bak moet.

Ook moet het burgemeesters op het hart drukken dat ze hun bevoegdheden gebruiken om hard op te kunnen treden tegen overlastgevers.

Volgens Hamer straalt het kabinet nog te weinig urgentie uit. Van Geel waarschuwde dat weliswaar de criminaliteitscijfers dalen, maar dat het gevoel van onveiligheid bij burgers ook worden gevoed door verloedering in eigen straat en buurt en in de virtuele openbare ruimte zoals internet.

''Het is kroegtaal, de intimidatie, de korte lontjes. Dat zien en voelen mensen in dit land'', aldus Van Geel.

Kabinetsprestaties

In het debat over de kabinetsprestaties van afgelopen jaar stond verder het nut van Verantwoordingsdag ter discussie. Volgens SP-leider Agnes Kant moet er snel een einde komen aan de jaarlijkse ''verantwoordingsshow''.

In haar ogen is het niet meer dan propaganda voor het kabinetsbeleid. Ook CDA en PvdA zien dat de verantwoording nog niet de beoogde tegenhanger van Prinsjesdag is geworden, maar zij willen er wel mee doorgaan.

Wilders

Geert Wilders botste hard met vrijwel de gehele Kamer toen hij in zijn bijdrage het voorbeeld van een verkrachte vrouw gebruikte om het ''morele verval'' in Nederland te bekritiseren.

Vrijwel de gehele Tweede Kamer viel over de PVV-leider heen. Vooral GroenLinks-leider Femke Halsema en D66-leider Alexander Pechtold reageerden emotioneel of fel.

Begrip

Wilders begon zijn betoog door zijn onthutsing uit te spreken over de Nederlandse journaliste Joanie de Rijke die door de Taliban in Afghanistan is verkracht, maar volgens Wilders begrip heeft getoond voor haar verkrachters.

Dat is volgens hem "tekenend voor het moreel verval van onze elite". Politici, bestuurders, ambtenaren, subsidieslurpers zijn volgens hem massaal en volledig de weg kwijt. "Die hele elite leidt aan het Stockholm-syndroom."

Halsema reageerde als door een wesp gestoken. "U kent geen enkele ethische begrenzing, maar het stuit me tegen de borst dat u het verhaal van deze vrouw gebruikt voor uw eigen arbitraire gelijk. Schaam u!" "Voor nog geen millimeter", antwoordde Wilders.

Hamer

Eerder in het debat was Wilders in aanvaring gekomen met PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer. Die hield Wilders een lijst voor van volgens haar afkeurenswaardige uitspraken die hij de afgelopen jaren in de media heeft gedaan.

Ze verwijt Wilders te generaliseren over allochtonen en moslims en dat hij zich gedraagt alsof hij zelf rechter of openbaar aanklager is.

Wilders wil veroordeelde criminelen die een dubbele nationaliteit hebben, het land uitzetten. Hamer wil oppakken en straffen, maar ''we hebben de regel dat dubbele nationaliteit geen reden is om iemand het land uit te zetten.''

Verantwoordingsdebat