DEN HAAG - Het kabinet trekt zijn plan in om het verbod op godslastering te schrappen en tegelijk een antidiscriminatiewet te veranderen.

Een recente uitspraak van de Hoge Raad dwarsboomt het voornemen van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) om het beledigingsverbod aan te passen.

Bronnen rond het kabinet bevestigden donderdag berichtgeving hierover in het Reformatorisch Dagblad. De ministerraad moet vrijdag officieel besluiten het wetsvoorstel te laten varen.

De Hoge Raad heeft begin maart een man uit Valkenswaard vrijgesproken die een poster had opgehangen met de tekst:

"Stop het gezwel dat islam heet". Het hoogste rechtscollege van Nederland geeft daarmee een beperkte uitleg aan het beledigingsverbod uit artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaar

Hirsch Ballin wilde 137c juist verduidelijken om aan te geven dat het strafbaar kan zijn groepen mensen te beledigen zonder ze expliciet te noemen. Na de uitspraak van de Hoge Raad heeft hij echter geconcludeerd dat de rechtspraak hierover niet eenduidig en in ontwikkeling is.

Het ligt daarom niet voor de hand nu de wet te veranderen. Zeker omdat het gaat om een gevoelig en belangrijk onderwerp, dat ook raakt aan grondrechten.

Meerderheid

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft Hirsch Ballin begin dit jaar opgeroepen het verbod op godslastering (vastgelegd in artikel 147) te schrappen.

De bewindsman wilde die ingreep tot nu toe combineren met een aanpassing van artikel 137c, zodat kwetsbare groepen duidelijk beschermd zouden blijven tegen opzettelijke belediging.

De Kamer had twijfels over het combinatieplan van de minister, maar gaf hem de ruimte het verder uit te werken.

Schrappen

Nu Hirsch Ballin zijn plan intrekt, kondigen de oppositiepartijen SP, VVD en D66 aan dat ze met een initiatiefwet het verbod op blasfemie willen schrappen. Hun voorstel kan rekenen op steun van een Kamermeerderheid, mede dankzij de PvdA.

D66 heeft zich altijd verzet tegen het plan om het verbod op blasfemie te schrappen en gelijktijdig artikel 137c aan te passen. Volgens Tweede Kamerlid Boris van der Ham was dat "een doorzichtige truc" om het verbod op godslastering onder te brengen in artikel 137c.

"Nu het kabinet weigert gehoor te geven aan de wens van een Kamermeerderheid en opnieuw een onderwerp voor zich uitschuift, nemen wij zelf het initiatief om de wet te wijzigen."