RIJSWIJK - De Consumentenbond vindt dat bedrijven en overheden aansprakelijk moeten worden voor het geval informatie uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in verkeerde handen valt.

De bond analyseerde het EPD en kwam tot de conclusie dat nu onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Donderdag presenteerde de bond de bevindingen.Volgens de Consumentenbond is het recht op zeggenschap over de eigen privégegevens goed geregeld.

Klantenloket

Zo komt er een landelijk klantenloket waar patiënten terechtkunnen voor inzage en verwijdering van gegevens.

Maar op andere punten valt nog veel aan te merken. Zo vond de belangenorganisatie de informatiecampagne van het ministerie van VWS in november 2008 weinig informatief.

Verder kunnen behandelend artsen onbeperkt kopieën maken van medische dossiers uit het EPD. Zo'n 'uitwaaiering' van medische gegevens maakt een verzoek om volledige verwijdering van gegevens lastig.

Geschillenbeslechting

Het baart de Consumentenbond ook zorgen dat er geen goed recht is op geschillenbeslechting.

De gang naar de rechter is vaak een te hoge drempel, en een goed alternatief is er niet. Bij misbruik van privégegevens staan consumenten dan ook vrijwel machteloos, vindt de bond.

Aansprakelijkheid

De Consumentenbond begon in februari de campagne Bescherming Privé-gegevens, waarin onder andere tien basisrechten zijn geformuleerd voor digitale omgang met privégegevens.

De bond vindt dat het ministerie van VWS voor de invoering van het dossier de aansprakelijkheid bij wet geregeld moet hebben.

Ook moet er een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting komen en het ministerie moet het maken van kopieën uit het EPD aan banden leggen.