GRONINGEN - De zeearend, de grootste roofvogel van Europa, lijkt in Nederland teruggekeerd. De laatste tijd is het dier, bijgenaamd de vliegende deur, weer regelmatig gesignaleerd. Een jong exemplaar vliegt rond in het Lauwersmeergebied.

Vogelspotters uit het hele land proberen het zeldzame dier voor de lens te krijgen. Natuurbeheerders hopen dat snel ook broedende paren zullen opduiken. De vogel met een vleugelspanwijdte tot 2,5 meter was sinds mensenheugenis uit ons land verdwenen.

Twee jaar geleden waren in het Lauwersmeergebied ook enkele zeearenden. De vogels lijken het gebied te ontdekken. Dat zou op den duur toch eens moeten leiden tot een nest, hoopt boswachter J. Willems van Staatsbosbeheer.

Vorige winter werden op een dag vier exemplaren van de vogel in het Lauwersmeergebied gezien. Dit waren allemaal jonge dieren. Dat is geen toeval, meent Willems. "Die zijn mogelijk sneller geneigd nieuwe gebieden op te zoeken".

Afgelopen jaar zijn verder waarnemingen gedaan in de Oostvaardersplassen, Weerribben, Duursche Waarden, Vossemeer en Bieschbosch.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF