AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam vindt het "onbevredigend" dat Jomanda niet op haar proces is verschenen. Dat zei rechtbankvoorzitter M. Diemer aan het begin van de zaak die maandag is begonnen.

Het medium is niet naar de rechtbank gekomen, omdat ze bang is dat er iets met of in de buurt van de rechtbank gaat gebeuren.

Jomanda staat terecht samen met twee alternatieve artsen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de drie er mede schuldig aan dat Millecam in 2001 overleed aan borstkanker.

Justitie meent dat de drie de actrice hebben wijsgemaakt dat ze een geen kwaadaardig gezwel had maar een bacteriële infectie en dat een operatie niet nodig was.

Daarmee zijn ze in de visie van het OM schuldig aan onder meer het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het onthouden van de benodigde medische zorg.

Geen angst

Jomanda heeft laten weten dat ze geen angst heeft om zich voor de rechtbank te verantwoorden over de aanklacht die daar over haar ligt. In een brief aan de rechtbank heeft ze onder meer haar excuus voor haar afwezigheid aangeboden.

Volgens Diemer is het besluit van Jomanda door haar intuïtie ingegeven. "Dat kunnen wij niet toetsen. Het is geen zwaarwegend argument."

De voorzitter van de rechtbank benadrukte dat de rechtbank vanaf november alle zeilen heeft bijgezet om de gevoelige zaak goed voor te bereiden en heel veel getuigen te laten horen. "Het is dan ook onbevredigend dat Jomanda op deze wijze positie kiest."

Balkenende

De rechtbank ging ook in op de open brief die nabestaanden hebben geschreven aan onder meer de koningin en aan premier Jan Peter Balkenende. Zij gaven hierin aan ontsteld te zijn dat Jomanda en de twee alternatieve genezers terecht moeten staan. De nabestaanden zeggen dat Millecam zelf bewust voor de alternatieve behandeling heeft gekozen.

"Voorop staat nog steeds dat we Sylvia tijdens haar ziekte en in haar keuzes onvoorwaardelijk hebben gesteund en gerespecteerd.

Het stoort ons dat anderen het met dit respect niet zo nauw hebben genomen", schrijven partner, familie en direct betrokkenen van de actrice. "Wij vinden dat hierdoor de nagedachtenis aan Sylvia ernstig verstoord en bezoedeld is."

Voorbeeldgedrag

Rechtbankvoorzitter Diemer gaf aan begrip voor dit standpunt te hebben. Maar hij wees ook op het algemeen belang. Het gedrag van Jomanda en de alternatieve artsen kunnen een voorbeeldgedrag zijn.

Als zij zich niet aan de regels gehouden hebben dan wel fouten hebben gemaakt moet dat voor het voetlicht komen, aldus Diemer. Dit om eventueel anderen te behoeden.