DEN HAAG - De PvdA wil een wettelijk geregeld maximumaantal nevenfuncties voor bestuurders die toezicht houden bij instellingen.

Tweede Kamerlid Staf Depla ziet het ook wel zitten om afspraken te maken over hun beloning en hun aansprakelijkheid voor falend toezicht. ''Nu zeggen ze vaak zelfs geen sorry en zijn ze vertrokken.''

Van der Ploeg

Depla zei dit vrijdag in het tv-programma EénVandaag in een reactie op uitspraken van oud-staatssecretaris en hoogleraar econonomie Rick van der Ploeg.

Die heeft weinig op met het opeenstapelen van functies door toezichthouders van instellingen zoals pensioenfondsen, woningcorporaties, hogescholen en zorginstellingen.

Maximumaantal

Van der Ploeg pleit voor een maximumaantal van vijf nevenfuncties, naast een wettelijke regeling voor bestuurders in de publieke sector. ''Daar voel ik wel veel voor'', aldus het PvdA-Kamerlid.

Om een beter toezicht te krijgen wil Depla verder de positie van pensioengerechtigden, docenten, huurders en studenten versterken als een soort tegenmacht ''om de boel scherp te houden''.