DEN HAAG - Oude bestelauto's die veel vervuilende stoffen uitstoten, mogen nog gewoon overal blijven rondrijden.

De invoering van zogeheten milieuzones voor deze vervoersmiddelen wordt voorlopig uitgesteld, zo schrijft milieuminister Jacqueline Cramer vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De bedoeling was dat gemeentes de vieze bestelauto's vanaf 2010 zouden kunnen weren.

Onderzoek

Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat de categorie bedrijfswagens waarvoor binnensteden of dorpscentra taboe zouden worden, niet veel vervuilender zijn dan nieuwere types.

Deze stoten ook nog behoorlijk wat stikstofdioxide (NO2) uit. Als ook de nieuwere bestelauto's worden geweerd, zou het merendeel van deze auto's de milieuzones niet meer in mogen.

Omdat dit niet wenselijk is, worden de milieuzones voor bestelauto's nu op de lange baan geschoven. Over enkele jaren wordt bekeken of de zones er alsnog kunnen komen.

Winkeliers

De winkeliers zijn in hun nopjes me de opschorting van de milieuzones. Het Platform Detailhandel Nederland had al eerder becijferd dat 150.000 bestelauto's voortijdig naar de sloop zouden moeten.

Winkeliers zouden daar de dupe van worden omdat er geen afdoende vergoeding tegenover zou staan.

Alleen als dit goed geregeld wordt en de zones in de toekomst niet al te overhaast worden ingevoerd, valt er met de winkeliers weer te praten over het weren van vervuilende bestelauto's.

Gezondheid

''Slecht nieuws voor de gezondheid'' , reageerde directeur Mirjam de Rijk van stichting Natuur en Milieu.

''Bestelauto's zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de uitstoot van schadelijk fijn stof in steden.'' NO2 heeft geen direct effect op de volksgezondheid maar kent wel een EU-norm waaraan Nederland moet voldoen.

''Dat is geen reden om dan maar de milieuzones in de ijskast te zetten.'' De Rijk roept de Tweede Kamer op het uitstel ongedaan te maken.

Sloopregeling

Ondertussen wacht de kwakkelende autobranche met smart op invoering van de sloopregeling voor oude personen- en bestelauto's.

Cramer schrijft in de brief dat zij ernaar streeft de regeling voor de zomer open te stellen.

Het kabinet heeft er 65 miljoen voor uitgetrokken. Veel importeurs en autobedrijven nemen een voorschot op de premie, die voor personenauto's oploopt tot 1000 euro als een nieuwere wagen wordt aangeschaft. Volgens Bovag wordt de consument gelokt met forse kortingen.