DEN HAAG - Het kabinet is dicht bij een akkoord over de bezuinigingen in de gezondheidszorg. Op de begroting van het departement zal in 2004 2,1 miljard euro worden bezuinigd. Minister Hoogervorst bevestigde woensdag dat het kabinet er op wat losse eindjes na bijna uit is. Donderdag zal het gesprek over de zorg worden afgerond.

Hoogervorst wil het ziekenfondspakket verkleinen, maar denkt dat er voldoende overblijft om van een beschaafd pakket te spreken. Een van de mogelijke maatregelen is het schrappen van de anticonceptiepil uit het ziekenfonds. Ook wordt eraan gedacht om een 'medicijnenknaak' van 1,50 euro per doktersrecept in te voeren.

Volgens bronnen rond het kabinet is over beide maatregelen nog niet definitief besloten, maar ziet het er wel naar uit dat zij deel zullen uitmaken van het bezuinigingspakket.

Samenhang

Bij de bezuinigingen wil het kabinet de zwakste groepen ontzien, zoals premier Balkenende vorige week al aankondigde. "Er wordt gekeken naar de samenhang in het pakket", aldus Hoogervorst.

De minister wees er op dat Nederland momenteel een duur stelsel heeft en dat de druk op het stelsel door de vergrijzing de komende jaren toeneemt. "Reken wel dat Nederland over een vijf, zes jaar een miljoen 75-plussers telt." Volgens Hoogervorst moet het stelsel zuiniger met meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger.

Huisarts

Zeker is dat de zorg van de huisarts deel blijft uitmaken van het ziekenfondspakket. In de aanloop naar de bezuinigingen is geopperd de huisarts uit het pakket te halen, een maatregel die de collectieve zorgenuitgaven met 1,5 miljard zou doen dalen. Ook gebruikers van veel geslikte medicijnen als maagzuurremmers en cholesterolverlagers kunnen op de vergoeding daarvan blijven rekenen. Verwijdering uit het pakket had 880 miljoen euro opgeleverd.

Apothekers

Afgezien van de afslanking van het ziekenfondspakket bezuinigt Hoogervorst op het bouwbudget van zorginstellingen en moeten de apothekers honderden miljoenen inleveren van de kortingen en bonussen die zij van de farmaceutische bedrijven ontvangen. Daarnaast legt hij de zorg een efficiencykorting op, die hem dit jaar nog 250 miljoen euro oplevert. Verder snijdt hij in de subsidies die culturele en sportorganisaties krijgen (127 miljoen).