DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland controleert totaal niet of wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken. "Aannemers krijgen de vrije hand. Vanuit verantwoording is dit dodelijk", zo verklaarde accountant P. Schimmel donderdag tegenover de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Schimmel was onderzoeksleider bij Arthur Andersen dat dit jaar onderzoek deed naar de afdeling Beheer en Onderhoud van Zuid-Holland. Volgens hem spelen er bij de provincie "heel veel geruchten" dat mensen belang zouden hebben bij het ontbreken van controle, maar valt er niets te bewijzen.

Valse facturen

De accountant stuitte ook op valse facturen voor onderhoud aan fietspaden en vooral bermen en grasvelden. Op deze manier ontvingen aannemers steeds een constant bedrag, hoewel er soms helemaal geen gras te maaien was en er soms juist meer werkzaamheden waren.

Volgens Schimmel hebben ambtenaren vaak de beste bedoelingen en is het systeem van "verschrijven" vooral gericht om goed om te kunnen gaan met de krappe budgetten van de provincie.

"Er wordt valsheid gepleegd, maar de mensen hebben op zich integer gehandeld", stelt Schimmel dan ook. "Het systeem komt ten goede aan het geld, de veiligheid en het eigen functioneren." Wel verpesten de ambtenaren de martkwerking en begaan ze strafbare feiten, zo vindt de accountant.

In het systeem is het essentieel dat dezelfde aannemers dezelfde opdrachten ieder jaar krijgen om het meer- of minderwerk van het jaar ervoor te verrekenen. Zuid-Holland kiest dan ook meestal voor een onderhandse gunning en slechts af en toe voor een openbare aanbesteding. Hiervoor zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk.