AMSTERDAM – In 2012 zullen er in Rotterdam meer allochtonen dan autochtonen zijn. Dat voorspelt het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) als de huidige trend van immigratie en geboorten doorzet.

Dat meldt het AD.

Het aantal inwoners in Rotterdam stijgt met meer dan 400 per maand. Het aantal autochtone Rotterdammers neemt echter af.

Inmiddels is nog slechts 52 procent van de inwoners van de havenstad autochtoon, in 1990 was dit nog 60 procent.

Jonge inwoners

Met name onder jonge inwoners neemt het percentage allochtonen toe. In de leeftijdscategorie 0-14 is 38 procent autochtoon.

Volgens het COS is moeilijk te voorspellen of de trend zal doorzetten. “De groei van het aantal allochtonen wordt deels verklaard door immigratie. De laatste jaren vestigen zich relatief veel Roemenen, Polen en Chinezen hier.”

“De economische crisis heeft vooralsnog geen invloed op die trend. Maar wat niet is, kan nog komen”, stelt het COS.

Kleinkinderen

“Ook het geboortecijfer laat zich moeilijk voorspellen. De kleinkinderen van migranten worden bovendien gedefinieerd als autochtoon. Deze groep groeit de komende jaren.’’

De bevolkingsgroei is het sterkst onder Antillianen en Marokkanen. Naast de autochtone Nederlanders vormen Marokkanen en Turken de grootste etnische groep.