AMSTERDAM - De sinds dit jaar verplichte dodehoekspiegel voor vrachtwagens geeft in veel gevallen nauwelijks beter zicht. Bij 85 procent van de vrachtwagens blijkt de spiegel niet goed afgesteld of niet aan de eisen te voldoen. Dit blijkt uit controles van de verkeerspolitie in Amsterdam.

De dodehoekspiegel moet het zicht van de vrachtwagenchauffeur verbeteren, in het bijzonder als deze rechts afslaat. De dode hoek die daarbij ontstaat, leidde tot veel, vaak dodelijke, ongelukken. Daarbij waren vooral fietsers en voetgangers het slachtoffer. Om hieraan een einde te maken, werd dit jaar de dodehoekspiegel verplicht voor vrachtwagens.

Instructie

Nu die niet het gewenste resultaat oplevert, pleit de Amsterdamse politie voor een verplichte instructie voor vrachtwagenchauffeurs. Zij blijken vaak slecht op de hoogte van de zichteisen en weten niet hoe zij gezichtsverbeterende voorzieningen, de dodehoekspiegel of -camera, moeten afstellen.

De politie in Amsterdam waarschuwt ook de 'zwakke' verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) voldoende afstand te nemen van voorbijkomende vrachtauto's. Vooral als ze rechtsafslaan moeten voetgangers en fietsers erg letten op hun eigen veiligheid, omdat de kans nog steeds groot is dat de vrachtwagenchauffeur hen niet ziet. De Amsterdamse politie wil dat de overheid verkeersdeelnemers hier op attendeert.