LUXEMBURG - De EU-lidstaten zijn klaar voor een eventuele pandemie van de Mexicaanse griep. Minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft dat donderdagavond gezegd. De WHO zal het virus Influenza A gaan noemen.

Volgens Klink is er geen reden voor paniek, na spoedberaad over de Mexicaanse griep zei hij: ''We zijn alert, we zijn goed voorbereid.''

De EU-landen zullen geen vliegverbod voor Mexico instellen, zoals Frankrijk eerder had geopperd. De overgrote meerderheid van de lidstaten ziet niets in die maatregel.

Reisverbod

''Een reisverbod is alleen effectief als je 90 procent van de vluchten tegenhoudt. Dat is volstrekt ondoenlijk'', aldus Klink.

De minister onderstreepte dat de verschijningsvormen van de griep buiten Mexico tot dusver ''vrij mild'' zijn.

Muteren

''Wel bestaat het risico dat het virus muteert naar een agressievere vorm. Daarom is het belangrijk dat er vaccins komen.'' Klink voegde eraan toe dat er wereldwijd jaarlijks 500.000 mensen overlijden aan de gewone griep.

De EU-lidstaten willen samen optrekken bij de aanschaf van de vaccins, aldus Klink.

Medicijnen

''We willen ons niet tegen elkaar laten uitspelen, voor zover dat de bedoeling van de farmaceutische industrie zou zijn.'' Volgens de minister staat de optie op 34 miljoen vaccins die Nederland al heeft genomen niet haaks op deze EU-afspraak.

De EU-landen willen ook dat er voldoende antivirale middelen beschikbaar zijn tegen de griep. Ze zullen de Europese Commissie vragen de houdbaarheidsdatum voor deze middelen te verlengen. De termijn bedraagt nu vijf jaar, maar volgens Klink gaan ze langer mee.

De EU-ministers hebben donderdag nog eens onderstreept dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor een relatie tussen de de Mexicaanse griep en het eten van varkensvlees.

Influenza A

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voortaan een andere naam voor het nieuwe griepvirus, dat wereldwijd al enkele honderden mensen ziek heeft gemaakt.

De WHO spreekt inmiddels van influenza A (H1N1) en schrapt de term varkensgriep, die tot nog toe werd gehanteerd.

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de autoriteit op het gebied van volksgezondheid in Nederland, besloot de naam van de ziekte een dag eerder al aan te passen. Het RIVM koos voor de naam 'Mexicaanse griep' in plaats van varkensgriep.

Mexicaanse griep past volgens het RIVM beter in het rijtje namen van eerdere griepsoorten als Hong Kong-griep en Spaanse griep.

Varkensgriep was al geen adequate term, omdat het gaat om een menselijk griepvirus, dat bestaat uit een mengsel van een 'gewoon' griepvirus, een vogelgriepvirus en een varkensgriepvirus.