AMSTERDAM - De feesten in de grote steden in de nacht voorafgaand aan Koninginnedag zijn rustig verlopen. In Amsterdam hield de politie ongeveer zestig mensen aan. De arrestanten maakten zich vooral schuldig aan openbare dronkenschap of vechtpartijen.

De twintigste Haagse KoninginneNach trok ongeveer 250.000 bezoekers. Ook hier pakte de politie zestig mensen op voor het niet volgen van een bevel, openlijke geweldpleging en een steekpartij.

In totaal raakten tien mensen gewond. De politie moest wegens de grote drukte rond elf uur de Grote Markt en het Spuiplein tijdelijk gedeeltelijk afsluiten om de veiligheid van de feestgangers te waarborgen.

Utrecht

In Utrecht hield de politie tegen de veertig mensen aan.

Agenten moesten vooral ingrijpen bij incidenten die het gevolg waren van overmatige alcoholconsumptie, zoals wildplassen en vechten. Bij één opstootje werden agenten met glas bekogeld.

''Maar over de hele linie was het één groot feest'', beklemtoonde de zegsman. ''We hebben niet meer incidentjes gehad dan voorgaande jaren.''

ZIE OOK:

NU-foto, Koninginnedagspecial

Koninginnenacht