DEN HAAG - Het aantal actief dienende militairen dat zelfmoord pleegt, is lager dan verwacht als je het vergelijkt met het aantal zelfdodingen onder de Nederlandse bevolking.

Per jaar zijn dat twaalf mensen per 100.000 personen van vijftien jaar en ouder.

In de periode 2004 en 2008 zijn bij Defensie dertien gevallen van zelfdoding bekend. Er zijn geen gegevens bekend van aantallen zelfdodingen onder oud-militairen.

SP

Dat schrijft staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) woensdag in antwoord op Kamervragen van de SP.

SP-Kamerlid Remi Poppe wilde weten of er een grotere kans op zelfmoord is onder jonge ex-militairen, zoals naar voren kwam in een onderzoek in Groot-Brittannië.

Maar volgens De Vries kan op basis van dit onderzoek niet gesteld worden dat jonge veteranen meer tot zelfmoord neigen.

Als bekend is dat een actief dienende militair een poging heeft gedaan tot zelfmoord, volgt volgens De Vries begeleiding en behandeling, ook aan naasten en collega's.

Negatief advies

Er zijn geen gevevens bekend over zelfmoordpogingen onder voormalige militairen. De Vries ziet geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar zelfdoding.

Dat is volgens hem ook niet mogelijk omdat niet alle gegevens beschikbaar zijn. Als militairen de dienst verlaten, raken zij veelal uit het zicht van Defensie en wordt hun (geestelijke) gezondheid niet gevolgd.

De Vries meldt dat in Nederland bij de selectie van kandidaten voor de krijgsmacht aandacht wordt besteed aan de kwetsbaarheid van kandidaten.

Als er sprake is van psychische klachten, kan dat leiden tot een negatief advies. Daarop kan geen aanstelling volgen als militair.