DEN HAAG - CDA en ChristenUnie hebben vragen bij een brief van onderwijsminister Ronald Plasterk (PvdA) aan lagere en middelbare scholen.

Uit de brief valt op te maken dat noch openbare, noch bijzondere scholen medewerkers mogen ontslaan vanwege hun seksuele gerichtheid of het hebben van een homoseksuele relatie.

Het CDA vraagt zich af waarom het advies van de Raad van State niet is afgewacht, dat nog voor de zomer wordt verwacht.

Ook vragen de christendemocraten en de ChristenUnie hoe de brief zich verhoudt tot de Algemene Wet Gelijke Behandeling (Awgb).

Wel onderscheid maken

Daaruit blijkt dat scholen voor bijzonder onderwijs geen medewerkers mogen ontslaan vanwege het enkele feit van homoseksuele gerichtheid of een homseksuele relatie, maar in bepaalde gevallen wel onderscheid mogen maken op grond van 'bijkomende omstandigheden'.

In elk individueel geval dient door de Commissie Gelijke Behandeling aangegeven te worden of er sprake is geweest van het maken van geoorloofd of ongeoorloofd onderscheid door een school, zo menen het CDA en de ChristenUnie.

Handreiking

Plasterk zei woensdag na afloop van de ministerraad dat de brief aan de scholen ''gewoon staand beleid'' bevat. Hij wees er ook op dat de brief is afgestemd met de Commissie Gelijke Behandeling.

In zijn nota over homoseksualiteit staat volgens Plasterk dat er voor mei een handreiking naar de scholen zou gaan.

Wetsvoorstel

D66 hoopt voor de zomer een initiatief-wetsvoorstel te kunnen presenteren dat aan de discussie een einde zou maken.

De oppositiepartij wil de wettelijke mogelijkheid aanpassen om iemand wegens bijzondere bijkomende omstandigheden te ontslaan.

Deze mogelijkheid zou volgens D66 te veel ruimte geven, waardoor iemand op grond van zijn seksuele geaardheid ontslagen kan worden.