DEN HAAG - Extra investeringen zijn nodig van het kabinet om de klimaatdoelen op het gebied van zuiniger energiegebruik te halen. Vooral resultaten op het gebied van woningisolatie blijven achter, maar daarvoor heeft het kabinet in de aanpak van de crisis al extra geld vrijgemaakt.

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) noemt de realisatie van de gewenste energiebesparing nu nog onzeker, maar haalbaar.

Dat blijkt uit conclusies uit de tussentijdse verkenning van het klimaatbeleid die woensdag worden besproken in de ministerraad. De doelstellingen op het gebied van terugdringen van broeikasgassen worden volgens Cramer wel gehaald en die op het gebied van duurzame energie kunnen volgens haar zelfs worden overtroffen.

In 2020 wekt Nederland 35 procent van zijn elektriciteit op met windturbines, zonnecellen en biomassa, stelt zij.

Tempo

Het tempo van energiebesparing blijft nu met 1,5 tot 1,8 procent per jaar achter bij het doel van 2 procent per jaar. Dit komt voornamelijk doordat energiebesparing in woningen en gebouwen achterblijft.

Zo is het de bedoeling om 100.000 woningen te isoleren, maar halverwege de kabinetsperiode zijn nog maar 9000 woningen onder handen genomen.