DEN HAAG - De politieke bewegingen van Geert Wilders en Rita Verdonk zouden ook overheidssubsidie moeten krijgen. Dat staat in een advies dat dinsdag is aangeboden aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken.

De PVV en Trots op Nederland komen nu niet in aanmerking voor subsidie, omdat ze geen klassieke politieke partij met leden vormen.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vindt dat politieke bewegingen zonder leden subsidie moeten krijgen op basis van het aantal donateurs.

Voorwaarde is wel dat bewegingen als de PVV bekendmaken wie hun donateurs zijn. De raad vindt dat het aantal donateurs ook een rol moet spelen bij de subsidiëring van andere politieke partijen.

De hoogte van hun subsidie hangt nu enkel af van het aantal leden en zetels in de Tweede Kamer.

Invloed

Donateurs zouden daarnaast ook echt invloed moeten krijgen bij politieke partijen en bewegingen, bijvoorbeeld op het programma, de kandidatenlijst en de keuze van een partijleider.

Ook dat stelt de Rob als voorwaarde. Daarmee wordt tegenwicht geboden aan het afkalvende ledenbestand van partijen. Momenteel is slechts 2,5 procent van alle Nederlanders die mogen kiezen, lid van een politieke partij.

''Erg zorgelijk'', aldus Ter Horst. Volgens de adviesraad mogen donateurs overigens geen bestuursfunctie in de partij vervullen.

Limiet

In het advies staat verder dat geen limiet moet worden gesteld aan de giften die politieke partijen mogen ontvangen.

Wel moeten alle giften openbaar zijn. Partijen of bewegingen die dat weigeren, krijgen geen subsidie meer, aldus de Rob.

Ter Horst verwierp het idee om het aantal donateurs mee te laten tellen voor overheidssubsidie.

Donateurs

Volgens haar is er weinig verschil tussen leden en donateurs met invloed. ''Ik zie niet wat het ons verder helpt'', zei ze in een reactie.

Ook is de bewindsvrouw er op tegen dat partijen ongelimiteerd giften mogen ontvangen. In een wetsvoorstel dat meer duidelijkheid moet verschaffen over de financiering van de politiek, heeft ze een maximum van 25.000 euro per gift opgenomen.

Over dat bedrag is nog wel te praten. Voorzitter Jos van Kemenade van de Raad voor het openbaar bestuur wees er op dat een maximum geen zin heeft, omdat het op veel manieren is te omzeilen.