DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft ook in hoger beroep een boete geëist tegen de uitbaters van het Bredase café Victoria wegens overtreding van het rookverbod.

De advocaat-generaal eiste bij het gerechtshof in Den Bosch een boete van 600 euro tegen ieder van de twee exploitanten plus een maand voorwaardelijk sluiting van het café.

De rechtbank in Breda sprak de 43-jarige cafébaas en zijn 41-jarige vrouw begin april nog vrij.

Ongelijk

De rechtbank in Breda sprak de 43-jarige cafébaas en zijn 41-jarige vrouw begin april vrij. De rechter oordeelde dat het rookverbod horecaondernemers met en zonder personeel ongelijk behandelt.

Ook stelde de rechtbank dat eenmanszaken onevenredig hard worden getroffen. Justitie ging in hoger beroep tegen de uitspraak.

Niet bevoegd

Advocaat-generaal De Jong begon zijn requisitoir dinsdag met het standpunt dat de discussie over het rookverbod niet in de rechtszaal thuishoort. Volgens hem was de rechtbank in Breda helemaal niet bevoegd om het werk van de wetgever over te doen. ''Keuzes zijn gemaakt en moeten nageleefd worden.''

Justitie benadrukt dat er geen sprake is van ongelijkheid omdat de minister er voor de duidelijkheid juist voor koos om geen onderscheid tussen zaken met en zonder werknemers te maken.

Tegenstanders

De advocaten van de uitbaters herhaalden dat café Victoria te klein is voor een aparte rookruimte, dat er daarom concurrentievervalsing is ontstaan en dat een faillissement dreigt.

De zitting in Den Bosch werd dinsdag bijgewoond door tientallen tegenstanders van het rookverbod, onder wie kroegbazen en sympathisanten.

Het gerechtshof doet op 12 mei uitspraak.