RIJSWIJK - Het malen van zoet water vanuit het IJsselmeer naar de polders in Rijnland verloopt tot nu toe voorspoedig. Sinds dinsdagochtend half zeven pompt het gemaal bij Zeeburg in Amsterdam enkele duizenden liters IJsselmeerwater per seconde naar de verzilte gebieden. Een zeldzaam verschijnsel, want het komt bijna nooit voor dat het gemaal zoet water in omgekeerde richting doorpompt.

In Amsterdam is een aantal sluizen gesloten, zodat het water niet de grachten in loopt. Via de Amstel en het Amstel-Drechtkanaal bij Nieuwveen sturen de waterschappen door de Tolhuissluis het goede water naar Rijnland, waar het zoutige water in de richting van het Aarkanaal en de Gouwe wordt afgevoerd.

Ontzilten

Hoogheemraadschap Rijnland verwacht dat het water in het Aarkanaal binnen een week ontzilt is. Pas daarna haalt het waterschap de damwanden weg, zodat het zoete water de sloten en vaarten kan instromen.

De aanvoer van IJsselmeerwater is nodig omdat het water dat door de Hollandsche IJssel bij Gouda het Rijnland instroomde, steeds zilter werd. Het afgelopen weekeinde liet het gemaal bij Gouda helemaal geen brak water meer binnen, meldde een woordvoerder van het Hoogheemraadschap. Maandag gebeurde dat wel weer in kleine mate. Vanaf dinsdag pompt het gemaal de andere kant op om "zo hard mogelijk aan de waterstroom te trekken", aldus de zegsman.

Omkeren

Rijnland liet ongeveer anderhalve week verzilt water in. Hoewel dit erg schadelijk kan zijn voor land- en tuinbouwbedrijven, zag het Hoogheemraadschap geen andere oplossing. Het waterpeil in het gebied moest hoog blijven, zodat dijken en funderingen niet droog kwamen te staan. Toen eind vorige week bleek dat stevige regenval nog enige tijd zou uitblijven, besloten de waterschappen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat de waterstroom om te draaien.

Het inpompen van IJsselmeerwater heeft consequenties voor de rondvaarten in Amsterdam. Op enkele plaatsen in de hoofdstad is het scheepvaartverkeer door gesloten sluizen gestremd omdat het IJsselmeerwater eerst door de stad moet. Er geldt een scheepvaartverbod voor de Nieuwevaart, het Lozingskanaal en de Singelgracht tot aan de Amstel.

Niet nodig

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het IJsselmeerwater te laat komt. Als het eerder was gebeurd, had het Hoogheemraadschap namelijk geen zilt water hoeven inlaten. Met name PvdA-Kamerlid Boelhouwer en zijn GroenLinks-collega Duyvendak trokken dinsdag fel van leer tegen het beleid van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat. Ook LPF'er Van den Brink vroeg zich af, waarom niet eerder aan het inlaten van IJsselmeerwater was gedacht.

CDA-Kamerlid Van Lith was veel minder hard voor de VVD-bewindsvrouw, maar vond desalniettemin dat het pompen van IJsselmeerwater eerder had moeten gebeuren. VVD'er Geluk steunde het beleid van de verantwoordelijke waterschappen en 'zijn' staatssecretaris.

Beste beslissing

Schultz ontkende "ten strengste" dat het beleid de afgelopen weken niet goed is geweest. Volgens haar is steeds de beste beslissing genomen voor dat moment. Ze gaf toe dat ze half augustus de "IJsselmeer-optie" niet op haar netvlies had, maar bezwoer dat de waterschappen dit scenario al wel bestudeerden. Volgens haar is terecht lang gewacht, omdat de maatregel ingewikkeld is en nadelen oplevert voor onder meer de scheepvaart.

Het risico op een explosief uitbreidende brand op de Noordwest-Veluwe is door de kleine hoeveelheid gevallen regen voldoende afgenomen. Daarom hebben de burgemeesters van de gemeenten in die regio besloten het rook- en stookverbod vanaf woensdagmiddag vijf uur op te heffen.

Voetbal

Het dorre gras treft amateurvoetbalclubs. In tal van gemeenten gelden verboden om op de velden te trainen of te spelen. Voetballen op de dorre grasmatten veroorzaakt alleen maar schade. Het is onzeker of dit weekeinde de eerste competitieronde in de hoofdklassen van de amateurclubs kan doorgaan.