DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag bepaald dat de voorlopige hechtenis van Fons Spooren onder voorwaarden wordt geschorst. Woensdagmorgen om 9.00 uur mag de oud-PSV-directeur het huis van bewaring in Roermond verlaten.

De voorwaarden zijn dat Spooren, verdacht van onder meer ontucht met minderjarigen, geen strafbare feiten pleegt, zich laat begeleiden door de reclassering en zo snel mogelijk in relatietherapie gaat. Zowel de 39-jarige Spooren, getrouwd en vader van twee jonge kinderen, als zijn echtgenote hebben zich bereid verklaard deze therapie te beginnen.

De rechtbank zag geen aanleiding de voorlopige hechtenis helemaal op te heffen. Volgens gedragskundigen bestaat er geen kans op herhaling, maar de rechtbank stelde vast dat Spooren de "hardnekkige gewoonte" had om seksuele contacten te zoeken, waaronder ook strafbare, zoals met minderjarigen. Spooren zocht zijn contacten in het inmiddels beruchte Anne Frankplantsoen in Eindhoven.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Spooren zal naar verwachting in november plaatsvinden.