DEN HAAG - De doorstroom van vmbo'ers naar een vervolgopleiding kan veel beter. De Onderwijsraad heeft donderdag voorstellen daartoe gedaan aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs.

Allereerst wil de raad scherpere exameneisen. Vmbo-leerlingen zouden bij hun eindexamen maximaal één 5 voor een basisvak mogen halen.

De basisvakken op het vmbo zijn Nederlands en Engels en in veel van de gevallen ook wiskunde, afhankelijk van het pakket van de leerlingen.

Vervolgopleidingen, zoals het mbo en de havo, moeten vaak veel energie steken in het opkrikken van deze basiskennis van vmbo'ers. Met de strengere regels zou die kennis beter voorhanden zijn bij deze groep leerlingen.

Twee vijven

Nu geldt voor het vmbo-eindexamen de regel dat leerlingen in totaal maximaal twee vijven mogen halen, mits zij dat kunnen compenseren. Het maakt niet uit voor welke vakken zij deze onvoldoendes halen. Daarin moet volgens de raad verandering komen.

Als het aan de raad ligt, gaat de regel in 2014 in. Op korte termijn ziet de raad oplossingen in de invoering van een 'diplomasupplement'.

Vmbo-opleidingen moeten relevante informatie over hun leerlingen aan de vervolgopleidingen aandragen, zodat deze beter zicht krijgen aan wie zij les gaan geven.

Spelling

"Een 6 voor Nederlands zegt weinig. Misschien is iemand heel goed in spelling en minder goed in literatuur", zei een voorlichtster van de raad.

Door een diploma te specificeren zou daarin verandering komen. Ook zou een diploma belangrijke kennis moeten vermelden die leerlingen eventueel naast hun verplichte vakken hebben opgedaan, zoals het behalen van een veiligheidscertificaat of het Europees Computer Rijbewijs.

Drop-outs

Een slechte aansluiting van opleidingen leidt vaak tot uitval. Vooral in het mbo is dat een groot probleem. In het schooljaar 2006/07 waren er in totaal 53.000 drop-outs. De bestrijding van voortijdig schoolverlaten is een speerpunt in het beleid van het kabinet.

In 2012 mogen er niet meer dan 35.000 nieuwe afvallers bijkomen. Het kabinet baseert die doelstelling op de Europese afspraken die in 2000 zijn gemaakt in het Lissabon-overleg.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) stelt dat de eis van maximaal één vijf voor de vakken Nederlands en wiskunde het taalprobleem niet zal verhelpen.

"Een maatregel als een normverhoging is enkel voor de beeldvorming", stelt LAKS-voorzitter Emiel Willms. "Wanneer het niveau écht omhoog moet, zal dat gepaard moeten gaan met extra taalonderwijs."