AMSTERDAM - Het gaat zeker acht tot tien jaar duren voordat Marokkaanse jongens niet meer oververtegenwoordigd zijn in de cijfers over criminaliteit.

Dat heeft minister voor Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) woensdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Van der Laan verdedigde in de Kamer de kabinetsplannen voor de aanpak van Marokkaanse probleemjongeren.

Die moeten ertoe leiden dat Marokkaanse jongens straks niet meer zijn oververtegenwoordigd in de statistieken over criminaliteit, werkloosheid en schooluitval.

Substantiële vooruitgang

Over vier jaar moet er 'substantiële vooruitgang' zijn geboekt, zei Van der Laan. "Maar ik wil niemand wijsmaken dat dit over vier jaar is opgelost.

Als het gaat om de vraag wanneer Marokkaanse jochies gewoon op het gemiddelde niveau zitten, dan praten we eerder over acht tot tien jaar."

Bijhouden

Hoe Van der Laan de vooruitgang gaat bijhouden, kon hij nog niet zeggen. Wel beloofde hij geregeld inzicht te geven in de stand van zaken.

Zo wil hij het verwijt wegnemen dat het kabinet allerlei maatregelen aankondigt, terwijl er in de praktijk niets verandert.

Marokkanenbrief

Het kabinet presenteerde in februari een zogenoemde Marokkanenbrief, met daarin een reeks maatregelen voor de aanpak van Marokkaanse jongens die problemen veroorzaken.

Zo krijgen Marokkaanse gezinnen met problemen 'gezinsmanagers' toegewezen. Straatcoaches moeten ervoor gaan zorgen dat rondhangende jongeren naar school gaan en huiswerk maken.