NEW YORK - De resten van ongeveer duizend mensen die omkwamenbij de aanslagen op het Newyorkse World Trade Center op 11september 2001, krijgen een plek in het monument dat zal wordengebouwd op 'ground zero', in de hoop dat de wetenschap ooit zo verzal komen dat zij kunnen worden geïdentificeerd. Dat melddenfunctionarissen van het stadsbestuur maandag aan de New York Times.

Veel nabestaanden van mensen die de dood vonden bij de aanslagenhebben gevraagd of de stoffelijke resten van hun dierbaren kunnenworden begraven op de plek waar eens de Twin Towers stonden. Zijwilden graag een plek waar zij hun geliefden kunnen gedenken.

Voor de ontwerpers van het monument betekende dat een extrauitdaging. De gedenkplaats moest zo worden geconstrueerd dat deresten bruikbaar zouden blijven voor wetenschappelijk onderzoek.

Lichaamsdelen

Onderzoekers hebben tot dusver ruim 12.000 lichaamsdelengevonden die zij met de huidige technieken niet kunnenidentificeren, variërend van stukken van circa vijftig kilo tottanden en botsplinters. In de meeste gevallen is het DNA te zwaarbeschadigd. Van 1271 vermisten is nooit een spoor teruggevonden.

De overblijfselen zullen één voor één langzaam worden gedroogden dan vacuüm worden verpakt in ondoordringbaar materiaal. Daardoorhoeven de ontwerpers van het monument geen rekening te houden meteen koel- of vriesinstallatie.

Het idee is afgekeken van de oude Egyptenaren. De techniek isafgeleid van hun gewoonte de doden te mummificeren. In mummies van jaar oud zijn nog bruikbare DNA-resten gevonden.