LONDEN - Een Britse gezondheidsinstelling heeft maandag zijnexcuses moeten maken aan een zwarte vrouw, omdat de dienst haar eenblanke prothese wilde aanpassen. De vrouw, waarvan spoedig de voetwordt afgezet, zou ruim 4000 euro extra moeten betalen om eenzwarte prothese te krijgen.

Volgens de Britse omroep BBC berust het hele incident op eenpijnlijk misverstand. De instelling Thames Valley Health Authorityhad tegen de 46-jarige Ingrid Nicholls uit Berkshire gezegd datalleen blanke protheses door het ziekenfonds worden vergoed. Vooreen zwartkleurige zou ze 3000 pond (4334 euro) moeten bijbetalen.

Een geschokte en gekwetste Nicholls diende een klacht in bij hetlokale ziekenfonds in Berkshire. Het fonds gaf toe dat er bijThames Valley een fout is gemaakt en gaat de zwarte prothese gewoonvergoeden.