SPAARNDAM - Aan Schipholdirecteur G. Cerfontaine zal het nietliggen. Ook hij begrijpt niet dat vliegtuigen die starten of landenop de Polderbaan over Spaarndam vliegen. Het dorp maakte in 1996 deafspraak dat het vliegverkeer van en naar de nieuwe start- enlandingsbaan niet over Spaarndam zou vliegen.

Niets blijkt minder waar. Het is nog maar zelden stil in hetpitoreske dorp. Cerfontaine kwam maandag in de plaatselijkesporthal zevenhonderd bewoners vertellen dat ook hem dat een doornin het oog is. Hij kwam er eerder voor terug van vakantie en heeftinmiddels contact opgenomen met de Luchtverkeersleiding Nederlanden de staatssecretaris om te pleiten voor een andere aan- enuitvliegroute van de Polderbaan.

Cerfontaine ontkent dat Spaarndam een afspraak heeft metSchiphol. "Die afspraak heeft u gemaakt met toenmalig ministerJorritsma. Ik hoorde ervan 10 juli jongstleden", zei Cerfontaine.De Schipholdirecteur zei dat Jorritsma hem er nooit iets over heeftgezegd. Toch wilde Cerfontaine zich daar niet achter verschuilen.Voor de luchthavendirecteur lijkt niets zo schadelijk als het beelddat Schiphol zich niet aan zijn afspraken zou houden, ook al is datfeitelijk onjuist.

Sceptisch

De massaal aanwezige bewoners beantwoorden Cerfontainestoezegging met applaus, maar zij waren ook sceptisch. Eerst zien,of in dit geval horen, dan geloven is het motto vanSchipholomwonenden.

Voor veel bewoners is het ook onduidelijk. "Wie is nu eigenlijkde baas over Schiphol?", riep een bewoner bijna wanhopig. "Ik bende baas van Schiphol", aldus Cerfontaine, "De normen die deluchthaven opgelegd krijgt, komen van het kabinet na raadplegingvan het parlement. De Luchtverkeersleiding gaat over de aan- enuitvliegroutes."

Cerfontaine kreeg maandagavond een petitie met 1500handtekeningen van inwoners van Spaarndam. (Het dorp heeft ruim inwoners.) Bij Cerfontaine zijn ze in goede handen. DeSchipholdirecteur kreeg maandag ook de Luchtverkeersleiding mee inzijn hulpactie voor Spaarndam.