ROTTERDAM - Een melding van huiselijk geweld kan vanaf 1april 2004 voldoende zijn om de dader te vervolgen. Aangifte doorhet slachtoffer is niet per se nodig. De politie is ambtshalveverplicht de dader te vervolgen als er voldoende bewijs is vanmishandeling.

De maatregel gaat op 1 april 2004 landelijk in, sinds 1 aprilvan dit jaar is het echter al mogelijk hem toe te passen. Rotterdamgaat als eerste gemeente het huiselijk geweld op die manieraanpakken. Een woordvoerster van de GGD heeft dat maandagbevestigd.

De projectleider huiselijk geweld van de politieRotterdam-Rijnmond, R. Buiter, zei maandag dat zijn korps alseerste het aantal incidenten huiselijk geweld per maandregistreert. Dat zijn er 450 tot 500. Volgens Buiter is dat aantalhet topje van de ijsberg.

Serieuze aanpak

Per jaar zijn er naar schatting in Rotterdam 30.000 slachtoffersvan huiselijk geweld. Van 12 procent maken de slachtoffers meldingbij de politie, de helft daarvan resulteert in een aangifte. "Alspolitie willen we laten zien dat we geweld serieus aanpakken.Vroeger werden incidenten afgedaan als privé-problemen. Nu krijgendaders een proces-verbaal en volgt overleg met justitie", aldusBuiter.

Iedereen kan melding doen van huiselijk geweld, bijvoorbeeld eenbuurman of -vrouw. Als de politie de pleger op heterdaad betrapt ofals er op andere wijze genoeg bewijsmateriaal is en de naam van dedader bekend is, moet zij ingrijpen. Tot nu toe werd het initiatiefovergelaten aan de mishandelde.

De pleger wordt hulp aangeboden. Gaat hij daar niet op in, danvolgt verplichte hulpverlening of strafvervolging.