VOORBURG - Mannen drinken het meeste alcohol rond hun twintigste jaar. Bij vrouwen ligt de top in het drankgebruik tussen de 45 en 64 jaar. Gemiddeld drinkt de Nederlander acht glazen alcohol per week. Mannen drinken er elf en vrouwen zes, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Ruim 80 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder gebruikt wel eens alcohol. Tussen de 12 en de 17 jaar neemt het percentage drinkers toe van 10 tot bijna 90 procent. Na de zestig neemt het percentage geleidelijk af. Van de 75-plussers drinkt 70 procent wel eens alcohol.

Mannen en vrouwen met alleen lager onderwijs drinken het minst. Vrouwen met alleen lager onderwijs drinken gemiddeld ongeveer vier glazen per week. Hoogopgeleide vrouwen drinken tweemaal zoveel. Relatief veel jongeren zijn zware drinkers.

Zij drinken minstens eenmaal in de week zes of meer glazen op een dag. Zij drinken vooral in het weekeinde. Ouderen spreiden hun drankgebruik meer door de week heen.