AMSTERDAM - Amsterdam brengt het aantal stadsdelen terug van veertien tot zeven. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, zo maakte het woensdag bekend.

De taakverdeling tussen de centrale stad en de stadsdelen krijgt bovendien een duidelijkere afbakening. Amsterdam moet daardoor beter als een geheel handelen waarbij goede prestaties voor burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties vooropstaan. Door het samenvoegen van de stadsdelen wil de hoofdstad buurtgerichter werken en investeren in burgerparticipatie.

Advies

De gemeente volgt daarmee een advies op van de commissie-Mertens over hoe het bestuurlijk stelsel in de hoofdstad kan worden verbeterd. Als de gemeenteraad met het voorstel van het college instemt, gaan de nieuwe stadsdeelorganisaties op 1 mei 2010 in.

Deelraadsleden

De halvering van het aantal stadsdelen heeft gevolgen voor het aantal medewerkers en deelraadsleden. Momenteel zijn in de veertien stadsdelen 322 deelraadsleden actief en 49 bestuurders. In de nieuwe situatie zal dat afnemen tot 199 deelraadsleden en maximaal 35 bestuurders.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de centrale stad vallen hier buiten.

Functies

De samenvoeging van de stadsdelen raakt verder 3600 medewerkers. Voor de meesten blijft het werk gelijk. Mensen die op een dubbele functie zitten, zoals stadsdeelsecretarissen, het management en de griffie, krijgen een passende andere functie aangeboden.

Het college stelt vier 'kwartiermakers' aan, die de nieuwe stadsdeelorganisaties op ambtelijk niveau moeten gaan inrichten. Zij moeten werken aan meer uniformiteit in de structuur en versterking van de samenwerkingscultuur van de nieuwe stadsdelen.

Bureaucratie

De gemeente Amsterdam voerde sinds begin jaren tachtig de stadsdelen in. Doel was onder meer de politiek dichter bij de burger te brengen. Volgens critici hebben ze echter tot veel bureaucratie geleid.

Amsterdammers hebben verdeeld gereageerd op de plannen om het aantal stadsdelen te verminderen. Ruim 150 stadsbewoners en diverse maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen tijd gereageerd op het advies van de commissie-Mertens.

Voorstanders zien betere kwaliteit en efficiency in het handelen van de gemeente terwijl tegenstanders zich zorgen maken over de afstand tussen overheid en burger.