HARDERWIJK - Loverboys beperken zich niet langer tot de Randstad. Na Zwolle heeft de gemeente Harderwijk een plan opgesteld om minderjarige meisjes uit de handen van de jongens en daarmee uit de prostitutie te houden. De loverboys palmen meisjes om ze, als ze geheel afhankelijk zijn, te dwingen tot prostitutie.

Uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) blijkt dat tussen de duizend en 1500 minderjarige meisjes die hulpverlening krijgen, in de prostitutie werken. Van nog eens vijfhonderd meisjes wordt dat vermoed. Bij ruim driekwart is daarbij sprake van dwang.

In Harderwijk, een gemeente van ruim 40.000 inwoners, lopen bij de jeugdhulpverlening vijftien meisjes tussen de 13 en 15 jaar risico om slachtoffer te worden. Zij zijn door loverboys, vaak van allochtone afkomst, met cadeaus en veel aandacht al grotendeels ingepalmd.

Angst

Zestien andere meisjes zijn inmiddels in meer of mindere mate in de prostitutie beland. Volgens het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) regio Zwolle is die groep groeiende.

"Meisjes die al bij ons komen, nemen steeds vaker vriendinnen mee die in dezelfde situatie zitten", aldus een coördinator drugsgerelateerde jeugdzorg.

De gemeente Zwolle schat het aantal loverboys in de stad rond de achttien. Zeker veertig meisjes zijn daar slachtoffer. Exacte cijfers zijn nergens bekend, omdat veel meisjes niet naar de hulpverleners durven te stappen en ook geen aangifte durven te doen.

Het plan van aanpak in Harderwijk en Zwolle wordt uitgevoerd door de gemeente, politie, jongerenwerkers en scholen. Een belangrijk onderdeel daarvan is preventie. Op scholen worden contactpersonen aangesteld, waar leerlingen, ouders en docenten terecht kunnen, als ze slachtoffer zijn of vermoeden dat iemand anders dat is.

De aanpak in Zwolle en Harderwijk wijkt af van die in andere steden, omdat in het plan de preventie en slachtofferhulp zijn geïntegreerd.

/NIEUWSWeer loverboy-affaire in CulemborgLoverboys vrijgesproken van aanzetten tot prostitutie