AMSTERDAM - In Nederland zijn bijna geen dak- en thuislozen meer te vinden die de nacht buiten doorbrengen. Ook worden er overdag minder dak- en thuislozen op straat gesignaleerd.

Dat bevestigt een woordvoerder van de koepelorganisatie voor opvanginstellingen Federatie Opvang vrijdag.

Doordat veel opvanginstellingen eigen meetmethodes hebben is het volgens de woordvoerder lastig aan te geven in welke mate het aantal buitenslapers is afgenomen.

De afname zou te maken hebben met een toename van het aantal opvangvoorzieningen en de aanpak onder leiding van voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD).

Schulden

Hierdoor kwam er meer aandacht voor de individuele aanpak van dak- en thuislozen, terwijl de nadruk eerder op groepsaanpak lag. Ook werd meer gedaan aan het kwijtschelden van schulden van dak- en thuislozen en zouden de verschillende diensten beter zijn gaan samenwerken.

Uit recente tellingen bleek dat er in Rotterdam vijftien buitenslapers zijn, terwijl dit er in 2006 nog 346 waren. In Den Haag waren er recentelijk vijftien tot dertig buitenslapers.

Buitenslapers zijn mensen die niet bij een instelling willen slapen of geen dak boven hun hoofd kunnen verdragen. De woordvoerder schat dat het totaal aantal dak- en thuislozen in Nederland tussen de 35 duizend en 40 duizend ligt.

Cijfers

Federatie Opvang baseert zich onder meer op cijfers uit de Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2008, die vorige week door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Het Leger des Heils stelt in het rapport dat het aantal mensen dat een beroep heeft gedaan op opvangvoorzieningen ten opzichte van 2003 van 21 duizend naar 14 duizend is gedaald. Dit is een daling van 33 procent.

Minder overlastmeldingen

De politie meldt in het rapport dat het straatbeeld in de vier grote steden rustiger is en dat er ook minder overlastmeldingen zijn in verband met dak- en thuislozen. Het aantal huisuitzettingen is ten opzicht van 2005 gedaald. De nadruk moet er volgens de rapportage nu op worden gelegd mensen weer mee te laten doen in de maatschappij.

Afgelopen winter werden in de vier grote steden door verschillende hulporganisaties bijna 240 extra bedden ter beschikking gesteld waar daklozen de nacht konden doorbrengen.