DEN HELDER - Vertrekkend burgemeester Stefan Hulman van Den Helder vindt dat hij eind vorig jaar in de fout is gegaan door zich in eerste instantie niet actief te bemoeien met het in kaart brengen van zijn inkomsten.

Dit zei hij donderdagavond in het tv-programma Pauw & Witteman.

Volgens Hulman kwamen onvolledige gegevens op tafel doordat hij "te veel afstand van het rekenwerk hield en naliet de sommen na te kijken."

Toen hij bij de conceptbeantwoording van raadsvragen zag dat rekenfouten waren gemaakt, trok hij weliswaar zelf aan de bel, maar was de kiem gelegd voor de vertrouwensbreuk tussen hemzelf en zijn wethouders die uiteindelijk tot zijn komende vertrek hebben geleid.

Tegemoetkoming

Hulman vertelde in het tv-programma zich destijds bewust afzijdig te hebben gehouden bij het in kaart brengen van zijn inkomsten. Dat overzicht moest er komen nadat hij de gemeente Den Helder had gevraagd om een tegemoetkoming in zijn dubbele woonlasten.

"De discussie over een dergelijke regeling, hoe die ook afloopt, leidt altijd tot de vraag: moet dat nou, zo'n burgemeester die iets extra's krijgt?, aldus Hulman.

Hij vond dat hij zich niet moest bemoeien met de financiële kant om de indruk te vermijden dat hij "iets voor zichzelf had geregeld of geritseld of "een zakkenvuller was.

Geen opzet

In het tv-programma concludeerde hij dat zijn aanpak "volkomen verkeerd is uitgepakt". Hij zei verder dat hij het rekenwerk weliswaar te laat heeft gecontroleerd, maar dat geen opzet in het spel was.

Terugblikkend op de afgelopen maanden zei Hulman dat hij het gevoel had "een speelbal van de omstandigheden te zijn. "Maar het ergste vind ik dat mijn integriteit in twijfel is getrokken. Dat vreet aan me."

"De komende tijd wil hij werken aan het herstel van zijn eigen profiel. Ook verhuist hij terug naar Rotterdam en gaat hij op zoek naar een andere baan. Over zijn kansen op de arbeidsmarkt kon hij niets zeggen.

Wereldbaan

Hulman zei met pijn in het hart uit Den Helder te vertrekken. "Het is een wereldbaan. Ik ga er met veel verdriet weg.

Maandagavond stemde de Helderse gemeenteraad in met de vertrekregeling die de gemeente en Stefan Hulman vorige week overeen kwamen. De gemeente koopt zijn huis in Julianadorp voor 580.000 euro.

In ruil daarvoor neemt Hulman per 1 mei zelf ontslag en ziet hij af van wachtgeld en schadeclaims.