BOSTON - Liefhebbers van rode wijn is wellicht een lang levenbeschoren. Volgens Amerikaanse wetenschappers bevat de drank eenstof die de levensduur van cellen verlengt. Het gaat om de stofresveratrol, die ook in onder meer pinda's en druiven te vinden is.

Tot nu toe is slechts de werking van resveratrol op gistcellengetest. Die leefden maximaal 80 procent langer. De resultaten vanhet onderzoek dat verricht is aan de medische faculteit van deuniversiteit van Harvard, staan in de internet-editie van het bladNature.

Volgens een van de onderzoekers zijn er ook al testenuitgevoerd met wormen en vliegen, en die vielen positief uit.

Eerder was al bekend dat een zeer beperkte inname van calorieënde levensduur sterk verlengde. Resveratrol zou min of meerhetzelfde effect hebben op cellen als een 'hongerdieet'.De studie in Harvard zou mogelijk ook verklaren waarom eenmatige consumptie van rode wijn al eerder gunstig bleek te zijnvoor het functioneren van het hart en ook zou helpen bij hetvoorkomen van kanker.

Overigens bevatten wijnen uit gebieden met extremeweersomstandigheden, zoals Chili, Australië en Argentinië meerresveratrol dan wijnen uit onder meer Frankrijk.