JERUZALEM/RAMALLAH - De enorme crisis in hetvredesproces in het Midden-Oosten lijkt voorlopig niet voorbij tegaan. Zondag vielen in de Gazastrook vier doden bij een Israëlischehelikopteraanval. Zeker twee slachtoffers waren lid van de radicaleHamas-beweging, zo meldden Palestijnse bronnen.

Eerder op zondag wees Israël een Palestijns aanbod voor eenbestand af. De maatregelen die de Palestijnse Autoriteit neemttegen extremisten zijn ontoereikend, vindt Jeruzalem. DeIsraëlische regeringswoordvoerder Pazner verklaarde dat alleen alsde terreurorganisaties zijn verdwenen, het vredesproces weer hervatkan worden. De Palestijnse minister Chaath had zaterdag gepleitvoor een bestand tussen "de Palestijnse Autoriteit en al haarorganisaties en Israël".

Onbespreekbaar

Overigens verwees ook de radicale Hamas-beweging het voorstelzondag naar de prullenbak. Hamas-leider Rantissi liet weten dat eenbestand onbespreekbaar is, zeker nu een van zijn topmedewerkersdonderdag door Israël is geliquideerd. De liquidatie was eenvergelding voor de bloedige Palestijnse zelfmoordaanslag, waarbijafgelopen dinsdag in Jeruzalem twintig mensen omkwamen. Zondagbezweek nog een vrouw aan haar verwondingen. Veel slachtofferswaren jonge kinderen. Tientallen mensen raakten zwaar gewond.

De Palestijnse premier Abbas probeerde dit weekeinde wel, zoalsIsraël wil, actie te nemen tegen militante Palestijnen van de Hamasen de Islamitische Jihad. Palestijnse veiligheidsagenten begonnenzaterdag met het sluiten van tunnels tussen de Gazastrook enEgypte, die gebruikt werden voor de smokkel van wapens en drugs.Ook zouden er in de Gazastrook wapens worden ingezameld en zijn erenkele arrestaties verricht.

Raketaanvallen

Minister van Veiligheidszaken Dahlan kondigde zaterdagmaatregelen aan om te voorkomen dat er vanuit de Gazastrook nograketten afgevuurd worden op Israëlische doelen. Zondag zei eenhoge veiligheidsfunctionaris dat er een officieel bevel is alleraketaanvallen op joodse nederzettingen te staken. In de nacht vanzaterdag op zondag vuurden militante Palestijnen nog raketten af opIsraël.

Door het hernieuwde geweld tussen Israël en de Palestijnen enhet bijna- failliet van de vredespogingen van premier Abbas, lijkter opnieuw een machtsstrijd uit te breken binnen het Palestijnseleiderschap. Politieke waarnemers zeggen dat de positie van Abbasernstig is verzwakt doordat zijn vredespogingen uiteindelijk geenresultaat hebben gehad. Daardoor zou president Arafat, die eerderdit jaar gedwongen werd een deel van zijn macht aan Abbas af testaan, weer aan aanzien kunnen winnen.

Veiligheidsdiensten

De Israëlische krant Haaretz berichtte zondag al dat Arafat nietbereid is zijn zeggenschap over een deel van de Palestijnseveiligheidsdiensten af te staan aan Dahlan. Abbas had daaromnadrukkelijk gevraagd. Daarnaast heeft Arafat zaterdag NasserYousef naar voren geschoven als kandidaat voor de post van ministervan Binnenlandse Zaken. Deze vertrouweling van de Palestijnsepresident zou de leiding moeten krijgen over de nu versnipperdeveiligheidsdiensten.

De ministerspost van Binnenlandse Zaken is sinds het aantredenvan Abbas in april nog vacant, na een strijd tussen Abbas en Arafatover de zeggenschap over de veiligheidsdiensten. Volgens Haaretzhebben Abbas en Dahlan gedreigd af te treden als Yousef ministerwordt.

Arafat is voor de VS en Israël geen gesprekspartner meer, maarde Europese Unie onderhoudt nog wel relaties met hem. Zo sprakEU-buitenlandcoördinator Solana zondag telefonisch met Arafat,volgens waarnemers een teken dat de positie van Arafat weer aankracht wint.

Overigens zullen de Verenigde Staten waarschijnlijk op kortetermijn proberen het overleg tussen Israël en de Palestijnen weernieuw leven in te blazen. De Amerikaanse staatssecretaris voorBuitenlandse Zaken Armitage, die in september naar hetMidden-Oosten gaat, heeft eerder aangegeven dat er mogelijk nogandere leden van de Amerikaanse regering de regio zullen aandoen.