ENSCHEDE - Opnieuw is een schaap in Twente het slachtoffervan dierenbeulen geworden. In de nacht van zaterdag op zondag is inEnschede een schaap omgebracht. Deze keer sloeg de dader het diervermoedelijk met een stok dood.

Sinds enige tijd onderzoekt een rechercheteam de zaak, maar datlevert tot nu toe nog geen spoor van de dader(s). In anderhalvemaand zijn nu drie schapen gedood in Twente.

Ook verwondde de dierenmishandelaar twee lammeren. De werkwijzewas dit keer anders dan bij de twee vorige schapen. Daar sneed dedader stukken vlees uit de beesten en nam die vervolgens mee.Desondanks sluit de politie niet uit dat het om dezelfde dader(s)gaat.

Passanten zagen zondagmorgen vroeg het dode schaap in een weiaan de Vanekerbeekweg liggen. De eigenaar, een 50-jarigeEnschedeër, maakte al twee keer mee dat zijn dieren werdenmishandeld. De technische recherche zette het stuk weiland directaf voor sporenonderzoek. Volgens de politie is ze sterk afhankelijkvan getuigen die iets gezien of gehoord hebben.