BAGDAD - De vertegenwoordiging van de Verenigde Naties inBagdad heeft een nieuw onderkomen gevonden voor het hoofdkwartier.Het kantoor in het hotel Canal werd dinsdag door een bloedigebomaanslag verwoest. Daardoor kwamen 23 mensen om het leven, onderwie de VN-gezant voor Irak, Vieira de Mello.

Volgens een VN-woordvoerder kan de internationale organisatieover enkele dagen in het nieuwe onderkomen terecht. Intussen zoekenmedewerkers tussen de puinhopen van het hotel Canal, welke papierenen computers nog bruikbaar zijn. De VN'ers zijn voor het eerstsinds de aanslag weer aan het werk.

De blauwe VN-vlag hangt halfstok op het zwaar beschadigde pand.De meeste medewerkers hebben een tijdelijk kantoor ingericht intenten en containers, omdat het hotel te ernstig is beschadigd omer te werken. De rouw om de omgekomen collega's is voelbaar,wellicht ook omdat tot nu toe slechts twee slachtoffers kondenworden geïdentificeerd, onder wie de VN-gezant.

De identificatie van de anderen kan nog weken duren en leidt bijde nabestaanden van de Iraakse slachtoffers tot grote frustratie.Volgens de islamitische gebruiken moet de begrafenis op de dag vanhet overlijden of op zijn laatst een dag later plaatshebben. "Maarwe moeten weten wie de slachtoffers zijn. We kunnen niet hetverkeerde lichaam aan de verkeerde familie geven", aldus eenVN-woordvoerder.