STRAATSBURG - De Ierse liberaal Patrick Cox is dinsdag gekozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Er waren drie stemrondes nodig om hem aan de vereiste absolute meerderheid te helpen.

De Ierse liberaal Pat Cox werd op voorhand al getipt als favoriet. Toch haalde hij zowel in de eerste als in de tweede stemronde niet de vereiste absolute meerderheid. Dat kwam doordat hij niet alleen moest afrekenen met zijn voornaamste tegenstrever, de Britse socialist David Martin, maar ook met de Deen Bonde, lid van de fractie Europa van Democratie en Diversiteit, waarvan ook GPV, RPF en SGP deel uit maken.

In tegenstelling tot de andere (kansloze) kandidaten van kleinere fracties, de Fransman Onesta (Groenen) en diens landgenoot Wurtz van Europees Verenigd Links (waarin de SP zit), handhaafde Bonde zijn kandidatuur na de eerste en ook na de tweede ronde, waardoor een derde ronde gehouden moet worden.