PARIJS - Honderden doden liggen nog in de mortuaria vanParijs zonder dat hun lichamen door familieleden zijn opgeëist ombegraven te worden. De slachtoffers van de hittegolf, veelalbejaarden, krijgen een tijdelijke begrafenis in een armengraf.

Wanneer hun familieleden ontdekken dat hun grootvader of oudtantede hoge temperaturen van begin augustus niet heeft overleefd,kunnen ze worden herbegraven.

De autoriteiten nemen de maatregel om ruimte te scheppen in deovervolle mortuaria. Naar schatting zijn de afgelopen weken inFrankrijk door de hitte 10.000 mensen meer gestorven dan in dieperiode gebruikelijk is. In sommige gebieden bleef het kwik wekenboven 40 graden Celsius.

Ongeveer de helft van de slachtofferswaren bejaarden in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Dezeinstellingen kampen met een gebrek aan personeel.

Volgens het Parijse stadsbestuur liggen twee- tot driehonderdoverledenen in mortuaria, koelwagens en een koelruimte van eengrote groentemarkt. Die laatste locatie krijgt volgende week weerzijn normale functie.