DEN HAAG - De VVD wil dat de overheid slecht presterende islamitische scholen sluit. Volgens fractievoorzitter Mark Rutte worden in een wetsvoorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) slechte bijzondere scholen onvoldoende aangepakt.

Dit terwijl volgens hem met name islamitische scholen vaak tot de zwakke en zeer zwakke scholen behoren.

''Het is absurd hoe de regering toekijkt, terwijl duizenden Turkse en Marokkaanse kinderen met een taalachterstand naar deze slechte scholen gaan. Niet presteren is wat mij betreft sluiten'', aldus Rutte.

Financiering

Volgens de VVD-er bestaat er voor de overheid alleen de mogelijkheid om financiële steun aan bijzondere scholen stop te zetten als ze niet goed functioneren.

Hij vreest dat wanneer de geldkraan bij islamitische scholen wordt dichtgedraaid ze hun financiering elders vandaan halen.

''Nederland loopt daarmee het risico slechte islamitische scholen te laten voortbestaan met financiering uit een radicaal islamitisch netwerk.''

Nieuwe vestiging

De VVD-leider wil bovendien voorkomen dat besturen van slecht presterende scholen nieuwe vestigingen openen.

''Ik wil niet dat een bestuur dat een rommeltje maakt van de ene school, de kans krijgt nog een slechte school op te starten. Eerst orde op zaken stellen, dan verder kijken. Je gaat ook geen tweede bakkerij openen als je in de eerste niet in staat bent een brood te bakken.''

Leerplicht

Vorig jaar kondigde Dijksma aan dat de Onderwijsinspectie sneller gaat ingrijpen bij besturen van scholen die er een potje van maken. Blijft het een bende, dan kan de staatssecretaris straks sancties opleggen.

Bovendien, als scholen zich niet aan de regels houden, voldoen ouders niet aan de leerplicht als hun kinderen daar les blijven volgen. Op die manier worden ouders gedwongen hun kinderen naar een school te sturen die zich wel aan de wet houdt.