DEN HELDER - Na maanden gesteggel, gepraat en geruzie lijkt er een einde te zijn gekomen aan het rumoer rond burgemeester Stefan Hulman in Den Helder.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigde woensdag een bericht hierover in het Noordhollands Dagblad.

De gemeente Den Helder maakte woensdag bekend een akkoord met Hulman te hebben gesloten; de gemeente koopt zijn huis in Julianadorp voor 580.000 euro en Hulman neemt in ruil daarvoor ontslag als burgemeester en ziet af van schadeclaims en wachtgeld.

Tevreden

Hulman zelf wilde woensdag nog niets zeggen over de afspraken. Hij wacht tot maandag, als de gemeenteraad stemt over de getroffen ontslagregeling.

Een meerderheid van de Helderse gemeenteraad kan zich vinden in het akkoord. De coalitie van PvdA, CDA en VVD is tevreden. In elk geval D66 en KiesKees steunen deze partijen maandagavond.

Commissaris van de Koningin Harry Borghouts, die de constructie bedacht, is eveneens tevreden. Borghouts overlegt naar verwachting volgende week met de fractievoorzitters over de aanstelling van een waarnemend burgemeester.

Volgens de provincie is er geen wettelijke belemmering voor de regeling. De afspraak draait om de aankoop van een huis en de wet legt gemeenten bij vastgoedtransacties geen restricties op. Daarbij speelt een rol dat het aankoopbedrag in overeenstemming is met de taxatiewaarde.

Woonlasten

Hulman kwam in opspraak toen hij de gemeente Den Helder eind vorig jaar vroeg om een tegemoetkoming in zijn dubbele woonlasten en daarbij informatie achterhield over zijn financiële situatie.

De problemen ontstonden doordat hij zijn woning in Rotterdam niet wist te verkopen. Hulman was daar wethouder voordat hij burgemeester van Den Helder werd.

Volgens de gemeente Rotterdam heeft Hulman in Rotterdam nog recht op wachtgeld. Een woordvoerster zei dat hij recht heeft op 70 procent van het laatst verdiende salaris.

''Zodra zijn inkomen wegvalt, kan hij terugvallen op die regeling.'' Hulman kan tot juni 2010 aanspraak maken op de regeling.