AMSTERDAM - Overvallers van winkels komen niet in aanmerking voor het snelrecht. Dat zei minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over winkelovervallen en transportcriminaliteit.

Deze vorm van misdaad 'scoort niet hoog voor de geschiktheid voor snelrecht', zei de minister. Hij wees er op dat vaak sprake is van meervoudige overvallen.

Dan is eerst meer onderzoek nodig naar het verband tussen de verschillende winkelroven.

Vorige week werd bekend dat in de eerste twee maanden van dit jaar 21 procent meer overvallen hebben plaatsgevonden dan in dezelfde periode vorig jaar.

Horeca

De stijging van het aantal overvallen zet zich hiermee door: in 2008 werden 2395 overvallen gepleegd tegenover 2065 in 2007. De meeste overvallen vinden plaats in de horeca en detailhandel.

Tijdens het debat liet de minister weten niet van plan te zijn de nationale recherche in te zetten om zo het aantal winkelovervallen te bestrijden. De VVD wees er op dat er vaak sprake is van een 'waterbedeffect'.

Als de winkelovervallen in de ene plaats succesvol worden aangepakt, verplaatst het probleem zich naar een andere stad of regio. Daarom is een landelijke aanpak op zijn plaats, vindt Fred Teeven (VVD). Ook de PvdA en het CDA pleiten daarvoor.

Contraproductief

Het bestrijden van winkelovervallen is echter een taak die echt thuishoort bij de regionale politiekorpsen, zei de minister. "Dat zou contraproductief werken." Wel zegde hij toe om in kaart te brengen hoe een landelijke, regionale en lokale aanpak het best op elkaar kan worden afgestemd.

Een landelijke coördinatie is wel van belang, stelde de bewindsman. Hierbij worden op bovenregionaal niveau informatie en zogeheten best practices uitgewisseld. De bewindsman wees op de speciale taskforce die hij instelt naar aanleiding van de toename van het aantal overvallen. Deze werkgroep gaat zorgen voor een landelijke monitoring van het probleem.

Cameratoezicht

Een aantal fracties drong er verder op aan het cameratoezicht in winkels uit te breiden zodat ook de straat kan worden gefilmd. Ook zou de bewaartermijn van de opgenomen beelden moeten worden verlengd. Hirsch Ballin zei dat hij hierover in gesprek is met het College Bescherming Persoonsgegevens. Hij informeert de Kamer nog deze maand over de uitkomsten van dit gesprek.

De minister zei tot slot dat meer gemeenten de zogeheten rooftassen moeten verbieden. Deze tassen zijn uitgerust met dubbele bodems en bekleed met aluminium, zodat detectiepoortjes kunnen worden ontweken. Zo'n tachtig gemeenten hebben dit al gedaan. En hoewel dit een lokale aangelegenheid is, verdient dit volgens Hirsch Ballin navolging door meer gemeenten.