DEN HAAG - Het ministerie van Onderwijs gaat zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs dichter op de huid zitten.

Er komt intensiever toezicht door de inspectie en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt gaat persoonlijk op bezoek bij elke nieuwe zeer zwakke school.

Van Bijsterveldt schrijft dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze kondigt ook aan dat ze elk jaar 435.000 euro beschikbaar stelt voor een steunpunt dat besturen van zwakke scholen gaat helpen het onderwijs te verbeteren.

Geld

Scholen die ondanks alle begeleiding er niet in slagen de onderwijskwaliteit te verbeteren, krijgen geen geld meer van de overheid.

''Ik wil niet eindeloos belastinggeld aan scholen besteden die geen kwaliteit (kunnen) leveren'', aldus de CDA-staatssecretaris.

Dijksma

Bijsterveldts collega Sharon Dijksma zei dinsdag in de Tweede Kamer niet in te gaan op de wens van vier grote steden om zelf de stichting van zwakke basisscholen te kunnen verbieden.

De goedkeuring van de oprichting van nieuwe scholen wil Dijksma landelijk houden. Daarnaast staat het volgens de grondwet iedereen vrij om een school te beginnen.

Wel zei ze nog eens te willen kijken wat er juridisch binnen de speelruimte van de grondwet allemaal mogelijk is. Dijksma verwees verder naar een initiatief van het CDA om strengere eisen te stellen aan nieuwe scholen.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt een nieuwe school vanaf de oprichting al extra in de gaten als kan worden verwacht dat er slecht les gegeven wordt.

Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om een nieuwe school van een bestuur dat al verantwoordelijk is voor andere scholen die als zwak bekend staan.