DEN HAAG - De Afghaanse president Hamid Karzai en VN-topman Ban ki-Moon hebben dinsdag de Afghanistan-top in Den Haag aangegrepen om te werken aan hun imago.

Karzai wordt de laatste tijd hevig bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan daadkracht bij onder meer de bestrijding van corruptie, onder meer vanuit de Verenigde Staten. Het optreden van de Verenigde Naties staat eveneens ter discussie.

Tegenslag

''Ik ben trots op wat we al bereikt hebben'', benadrukte Karzai tijdens zijn toespraak. ''We hebben tegenslag gehad, hebben niet al onze doelen kunnen bereiken'', erkende hij tegelijkertijd. Karzai hoopt in augustus te worden herkozen als president.

Opvolger

De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op om de macht van de president van Afghanistan in te perken. Een nog aan te stellen premier zou een aantal taken van Karzai of diens opvolger over kunnen nemen.

Ban ki-Moon vroeg net als Karzai aandacht voor wat al wél is bereikt in Afghanistan. ''De media schetsen een te negatief beeld'', vindt de secretaris-generaal van de VN.