DEN HAAG - De voorgenomen aanpassing van de Schipholregelsbetekent dat meer huizen tegen vliegtuiglawaai geïsoleerd moetenworden. In de omgeving van de Zwanenburgbaan krijgen meer mensenrecht op herriewerende aanpassingen, rond de Polderbaan minder. Hetis nog onduidelijk om hoeveel en welke woningen het gaat.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Schultz van Haegen(Verkeer) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de buurtvan de Zwanenburgbaan (Zwanenburg, Zaandam-Oost, Oostzaan enLandsmeer) staan meer woningen dan rond de nieuwe Polderbaan, zodatwaarschijnlijk meer huizen voor isolatie in aanmerking komen.

Financieel wanbeheer

De kosten van het isolatieprogramma zijn al totaal uit de handgelopen door vertraging van het project en stijgende marktprijzen.De Algemene Rekenkamer onderzoekt of er ook financieel wanbeheer inhet spel is, waardoor de isolatie (en soms sloop) van 9000 huizenniet 235 miljoen, maar 410 miljoen euro kost.

De overheid schiet dit bedrag overigens slechts voor. Deluchtvaartsector draait uiteindelijk voor de kosten op. Datbetekent in de praktijk dat Schiphol-reizigers een toeslag van 80eurocent op hun vliegticket betalen tot het hele lawaaiproject isbetaald.

Door een 'domme rekenfout' leverde Schiphol verkeerde gegevensaan voor de geluidsregels die gelden, sinds begin dit jaar dePolderbaan in gebruik is genomen. De benodigde aanpassing betekentdat rond deze 'vijfde' baan minder lawaai komt dan verwacht en rondde (parallelle) Zwanenburgbaan meer. In dit gebied verbetert desituatie echter wel ten opzichte van de periode vóór deingebruikname van de Polderbaan.

Vraagtekens

Uit de brief van Schultz blijkt dat twee onafhankelijke bureausal in een vroegtijdig stadium vraagtekens zetten bij de gegevensdie uiteindelijk tot de de 'rekenfout' leidden. Met de signalen vansoftwarebureau Frontier en adviesbureau Peutz is echter nietsgebeurd, omdat Schiphol dacht een goede onderbouwing voor dezecijfers te hebben.