BASRA - Een schietpartij in het Zuid-Iraakse Basra heeftzaterdag drie Britse militairen het leven gekost. Dat maakte eenwoordvoerder van de Brits-Amerikaanse coalitie zaterdag bekend.

"Een ernstig incident heeft zich omstreeks half negenvanochtend in het centrum van Basra voorgedaan. We kunnenbevestigen dat drie Britse militairen daarbij zijn omgekomen en dater één ernstig gewond is geraakt", aldus de zegsman. Tot nu toeonbekende schutters zouden de Britten onder vuur hebben genomen.

Granaat

Volgens de BBC kwamen de militairen onder vuur te liggen uit eenvoorbijrijdende auto op het moment dat ze een gebouw binnengingendat heeft toebehoord aan de Iraakse geheime politie maar nu door deBritten wordt gebruikt. Ze zouden niet alleen met automatischewapens beschoten zijn maar er zou ook een granaat naar ze zijngegooid. Militairen hebben de omgeving afgezet en zoeken naarverdachten.

Eerder op de zaterdag meldden ooggetuigen en militaire bronnenal een schietpartij in Basra waarbij drie Britse militairen enverscheidene Irakezen gewond zouden zijn geraakt. Onduidelijk isvooralsnog of het om hetzelfde incident gaat.

Het aantal slachtoffers aan Britse zijde sinds president Bush op mei aankondigde dat de grote operaties waren afgerond, komt doorhet incident van zaterdag op veertien te liggen.